Nieuws

Auteur Leontina Steentjes op 24 mei 2018

Tags:

Aan de website zullen twee onderwerpen toegevoegd gaan worden, maar bij dezen alvast enige informatie.

Klachtenregeling

Ik doe er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en een klacht heeft. Dit verneem ik uiteraard graag van u, bij voorkeur in een persoonlijk gesprek. Dit biedt mij de mogelijkheid om samen te zoeken naar een oplossing. Indien het probleem niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris van de NAAV. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en géén lid van de NAAV. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de NAAV: www.acupunctuur.com/kwaliteit-zorg/.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is de nieuwe privacywet. Net zoals voorheen blijf ik vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Ik gebruik uw gegevens alleen in het kader van de behandeling en zal uw gegevens niet delen met derden, behalve eventueel met uw huisarts en/of een andere betrokken zorgverlener. Dit echter alléén na uw expliciete toestemming. Een uitgebreide privacyverklaring zal nog op de website gepubliceerd worden.